Dobrodošli na Custom Concept.ba

Custom Concept je agencija za istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja i konsalting, osnovana u aprilu 2010. godine od strane iskusnih profesionalca na polju istraživanja, evaluacija i konsaltinga. Nakon godina rada na polju istraživanja, odlučili smo da u Bosnu i Hercegovinu donesemo drugačiji koncept zasnovan na individualiziranom pristupu, te razvoju specifičnog nacrta istraživanja za svakog klijenta. Custom Concept vidimo kao opozit korporacijama i velikim istraživačkim kompanijama. Nasuprot njima obezbjeđujemo potpunu posvećenost klijentu i njegovim zahtjevima koristeći princip ograničenog broja istraživanja u istom vremenskom periodu.

Usluge

Custom Concept provodi sve vrste istraživanja i evaluacija, kvantitativnih i kvalitativnih, kao i njihovu kombinaciju...

image

saznaj više

Kada istraživati

U savremenom svijetu nije moguć uspjeh ukoliko nemate odgovarajućih informacija. Njih je moguće dobiti na različite načine...

image

saznaj više

Kontakti

Naš tim možete kontaktirati na broj telefona +387 (0)33 83 78 43, na e-mail info@cconcept.ba ili pojedinačno:

image

saznaj više