slide5

Kako istraživati

U savremenom svijetu nije moguć uspjeh ukoliko nemate odgovarajućih informacija. Njih je moguće dobiti na različite načine, a istraživanje predstavlja jedan od njih.

Kada istraživati?
Istraživati treba ukoliko se žele dobiti podaci potrebni za planiranje budućih i evaluaciju prošlih aktivnosti. Na taj način se umanjuju mogućnosti pogrešnih djelovanja, a povećava se njihov kvalitet, efikasnost, efektivnost i relevantnost.
Istraživanja osiguravaju tačne, brze i pouzdane informacije. Pomoću njih se može shvatiti kontekst, dobiti referentni okvir i uvid u stvarno stanje stvari.
Rezultati istraživanja omogućavaju donošenje adekvatnih odluka, uštedu vremena, novca i energije, te maksimiziranje učinaka djelovanja.
Ukoliko želite kvalitetno istraživanje, koje će rezultirati blagovremenim i korisnim informacijama, kontaktirajte Custom Concept i uz našu pomoć ostvarite svoj uspjeh.

Posao nikad nije toliko zdrav kao kad, poput kokoške, mora grebati uokolo da dobije ono što mu treba.
Henry Ford