slide1

Klijenti o nama

“Vaš ljudski i profesionalni pristup, a nadasve posvećenost radu i razumijevanje potreba naših klijentica i korisnica, motivisao nas je da radimo više i uspješnije.” (Sabiha Haskić, direktorica Medica Zenica)

“Bilo je zadovoljstvo raditi sa Custom Conceptom, s obzirom na ažurnost, tačnost i odličnu saradnju u svim segmentima istraživanja: od precizne i sveobuhvatne komunikacije u toku dizajna upitnika i uzorka, poštivanja rokova rada na terenu i završetka tih radova, do odlično koncipiranog izvještaja, te vrlo jasne prezentacije rezultata istraživanja. Angažujući Custom Concept dobili smo istraživanje koje je bilo na vrlo visokom novu.” (Ane Jakšić, pomoćnica direktorice Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine)

“Početno istraživanje urađeno za naš projekat omogućilo nam je precizan uvid u sektor obrazovanja odraslih. Zahvaljujući dobroj pripremi, specifičnoj kombinaciji istraživačkih metoda i ispitanika različitog profila, ali i iskazanom entuzijazmu i fleksibilnosti tima Custom Concepta istraživanje je u potpunosti ispunilo naša očekivanja.” (Dr. Rodney Reviere, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

„Naše mišljenje o Custom Conceptu kao servis provajderu je na izuzetno visokom nivou. To je potvrđeno kroz našu višestruku saradnju, kao i kroz ocjenu naših finansijera IFAD-a i OPEC-a. Zainteresovanost, uključenost i profesionalnost tima Custom Concepta, uz njihovu stručnost i znanje predstavljaju garanciju uspjeha.” (Dr. Halil Omanović, Direktor Jedinice za koordinaciju projekta Federalnog Ministarstva poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva)

“Suradnja sa Custom Conceptom je započela na način da smo prepoznali iskustvo i profesionalizam neophodan za realizaciju eksterne evaluacije našeg Programa jačanja porodice, kojeg čine tri projekta u tri grada. Realizacija evaluacije je potvrdila da se radi o timu koji je ekspeditivan, profesionalan, radi u skladu sa svim naučnim metodološkim pravilima. Pri tome zadržavaju i objektivnost, ali i ugodan, suradnički odnos sa svim implementatorima projekata. Izvještaji koje smo dobili su sveobuhvatni, detaljni, reflektiraju informacije iz svih izvora uključenih u evaluaciju, razumljivi su i daju jasan smjer i preporuke za daljnji rad.” (Berima Hačam, Nacionalna menadžerica Programa jačanja porodice, SOS Dječija sela BiH) 

"U okviru ovog ugovora, Custom Concept je jako dobro obavio predviđeni posao – razvio je efikasnu strategiju kako bi osigurao da istraživanje bude provedeno glatko i bez zakašnjenja. Izvještaj koji nam je dostavljen je bio visokog kvaliteta, sa dubinskom analizom i posebnim vođenjem računa o detaljima. Tim Custom Concept-a, predvođen sa g-đom Snježanom Hasanagić, demonstrirao je visok nivo profesionalizma i poštovanja etičkih standarda. Takođe su bili odlični u komunikaciji sa drugim projektnim partnerima." (Anne-Claire Dufay, Deputy Representative UNICEF BiH)

"Angažman Custom Concepta bio je na visokoj profesionalnoj razini i ostvaren je kroz izvanrednu saradnju sa Subur Consulting SL, agencijom iz Španije, a rezultirao je izvrsnim evaluacijskim izvještajem. Izvještaj se temelji na dubokoj analizi projektnih aktivnosti, daje realne i korisne preporuke za nastavak aktivnosti projekta koji je od velike važnosti za nastavak IOM aktivnosti. Kao pružatelj usluga Custom Concept je na iznimno visokoj razini i potpuno je ispunio naša očekivanja." (Danijela Torbica, IOM projekt menadžer)

"Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao institucija koja kontinuirano radi na istraživačkim aktivnostima, nastoji da kroz svoje djelovanje kreira vrhunske rezultate istraživanja. U tom procesu smo kao prestižna visokoškolska ustanova odabrali saradnju sa kompanijom koja pruža izuzetne usluge kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.  Kroz sve faze saradnje, Ekonomski fakultet je imao korektan i nadasve profesionalan odnos sa kompanijom Custom Concept, ostvarujući zapažene rezultate u vrlo kratkim vremenskim rokovima. Analize i metode koje je kompanija Custom Concept provodila, pokazale su se kao izvanredni parametri za istraživanje koji su u konačnici rezultirali novim znanjima. Saradnju sa Custom Concept bi okarakterisali kao korisnu i značajnu investiciju u poboljšanje procesa sa besprijekornim rezultatima ostvarenim kroz veliku posvećenost svim oblastima djelovanja kompanije." (Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu)

"U okviru ugovora, Custom Concept je na efikasan i efektivan način obavio predviđeni posao – osigurao je da istraživanja budu provedena bez zakašnjenja. Izvještaji koji su nam dostavljeni su kvalitetni, sa dubinskom analizom i posebnim vođenjem računa o detaljima.  Tim Custom Concept-a,  predvođen sa g-đom Snježanom Hasanagić, demonstrirao je visok nivo profesionalizma i poštovanja etičkih standarda." (Dr. Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih i direktor GOPA predstavništva u BiH)

"Ključ uspješne suradnje sa CC timom je bilo njihovo razumijevanje naših potreba i profesionalan, a srdačan pristup našim korisnicima. Znanje, ekspeditivnost, fleksibilnost, etičan i metodičan pristup rezultirali su uspješno provedenom evaluacijom projekta implementiranog u 5 opština, ali i našom željom za nastavkom suradnje u budućnosti. Kroz refleksije sa CC učite, njihove preporuke uvažavate, a vi CC dalje preporučujete!" (Larisa Klepac, Direktorica programa World Vision BiH)