slide1

O Custom Conceptu

Custom Concept je agencija osnovana u aprilu 2010. godine od strane iskusnih profesionalca na polju istraživanja, evaluacija i konsaltinga.

Zašto Custom Concept?
Nakon godina rada na polju istraživanja, odlučili smo da u Bosnu i Hercegovinu donesemo drugačiji koncept zasnovan na individualiziranom pristupu, te razvoju specifičnog nacrta istraživanja za svakog klijenta. Custom Concept vidimo kao opozit korporacijama i velikim istraživačkim kompanijama. Nasuprot njima obezbjeđujemo potpunu posvećenost klijentu i njegovim zahtjevima koristeći princip ograničenog broja istraživanja u istom vremenskom periodu. Na taj način se postiže da istraživač angažovan na pojedinom istraživanju radi isključivo taj projekat ne dijeleći svoju pažnju, znanje i vrijeme, održavajući konstantnu komunikaciju sa klijentom i garantujući striktno poštovanje rokova.

Provodimo društveno odgovorna i korisna istraživanja sarađujući sa klijentima koji dijele našu viziju, a istovremeno pružajući vrhunski kvalitet istraživanja i konsaltinga. Pored toga, trudimo se da kroz upoznavanje klijenta razvijemo njemu prilagođen dizajn istraživanja i metodologiju, ne samo s obzirom na ciljeve istraživanja, nego i profil svakog od njih.

Naravno, Custom Concept ima izuzetno razvijenu mrežu anketara koja pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu. Anketari se dodatno obučavaju za svaki od projekata, a njihov rad prati visok stepen kontrole. Osim toga, Custom Concept raspolaže sa velikim brojem pažljivo odabranih vanjskih saradnika (operatera, daktilografa, tajnih kupaca i drugih profesionalaca na polju istraživanja) čiji rad pomaže da se svako istraživanje blagovremeno i kvalitetno realizuje. Također, Custom Concept ima odličnu saradnju sa istraživačkim kompanijama iz susjednih zemalja, te provodi i regionalna istraživanja.

Oprema kojom Custom Concept raspolaže ispunjava najviše standarde struke, a uključuje i savremeni CATI centar (centar za telefonsko anketiranje), te najnovije softvere za prikupljanje podataka, njihovu obradu i analizu.

Za vrijeme svog postojanja (od aprila 2010. godine), Custom Concept je sarađivao sa nizom domaćih i međunarodnih klijenata iz javnog, nevladinog i privatnog sektora. O njihovom zadovoljstvu načinom i rezultatima rada Custom Concepta najbolje govori činjenica da su, nakon početnog iskustva, oni ponovo birali Custom Concept za provođenje svojih istraživanja.